Program napisany jest w języku programowania C #. Za pomocą tego programu można obliczyć zamówienia na parapety, zasłony, żaluzje, rolety, żaluzje wertykalne. Zamówienie i inne informacje są przechowywane w bazie danych MS Access. Za pomocą tego programu możesz utworzyć dostawę towarów (pierwsze zamówienia są zapisywane, zostaną dostarczone, następnie formowana jest dostawa, a sam program sortuje dane według klientów i rejestruje uzyskane informacje). W programie można dostosować kurs wymiany, cenę towarów można wprowadzić nie tylko w UAH. ale także w walucie. Istnieją dwie wersje programu - można ustawić administratora i menedżera w wersji dla administratorów, aby ustalić ceny. Istnieje również wersja sieciowa programu, która jest połączona za pośrednictwem sieci z bazą danych znajdującą się w głównym programie, więc istnieje jedna centralna baza danych, do której podłączone są wszystkie programy, w których można pracować równolegle.

Програма для розрахунку підвіконників
Програма для розрахунку підвіконників
Програма для розрахунку підвіконників
Програма для розрахунку підвіконників
theCoders.com.ua